กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่าง ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 19:32:52
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๒ – ๓ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖กันยายน ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง แม่ริม แม่แตง ฝาง สะเมิง แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง ขุนยวม ปาย สบเมย แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ระมาด แม่สอด อุ้มผาง จังหวัดตาก เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำห้วย-ลำคลองสูงขึ้นมากจนกระทั่งเกือบเต็มตลิ่ง และในบางพื้นที่น้ำเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงขุ่นแล้ว ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

เวลา ๑๙.๓๐ น.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS