กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:30:34
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วม

- เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๕๕ เวลา ๑๙.๓๐ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ในระหว่างวันที่ ๑๔
- ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

- เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ ๑๕
- ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

- เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๕๕ เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณ ม.๓ บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ทำให้พืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย (ที่มา : เครือข่ายฯ ทธ.)

- เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๕๕ เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ทำให้ต้นไม้โคล่นล้มปิดทับเส้นทาง รพช.ไก่แบ้ – บ้านบางเบ้า รถไม่สามารถสัญจรได้ (ที่มา : เครือข่ายฯ ทธ.)

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๖

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

                - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕        เวลา ๐๗.๕๐ น. ตามเวลาประเทศไทย OFFSHORE MAULE, CHILE ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลิ่มลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล อันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงวันที่ ๑๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดระนอง ๗๑.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.หินขาว ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗๐ มม. (นางจันทร์เพ็ญ พรหมช่วย)

- บ.แม่เถินใต้ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗๐ มม. (นายชำนาญ ใยไม้)

- บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๖๐ มม. (นายแวว แดงเงิน)

- บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นายฉลาด พัตจุน)

- อุทยานที่ กช. ๕ (เกาะรัง) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายสมศักดิ์ คลอ่งแคล่ว)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- ฐานเฝ้าระวังที่ ๒ (อ่าวจอม) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายสิทธิพงศ์ นาคพัฒ)

- ฐานเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๘ มม. (นายลือชัย ไสยาศน์)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.ปางไฮ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายอเนก อินต๊ะ)

- บ.หนองแห้ง ต.เมืองปาน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายจุมพล ยังยืนกูล)

- บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.นาซ๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายมานพ เชิงคีรี)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

                * สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS