กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ 4 (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง บางพื้นที่เริ่มมีน้ำป่าไหลหหลากแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:55:52
 
ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ 4 (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง บางพื้นที่เริ่มมีน้ำป่าไหลหหลากแล้ว คุณลือชัย ศรีไสยาศน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS