กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทับขอน ม.5 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 95มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 12.02น.
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS