กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไพรอนันต์ ม.17 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11.04น.
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS