กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับเม็ก ม.3 ต.โคดลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้300มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10.54น.
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS