FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:19
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๕๕ เวลา ๑๒.๑๕ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง และพังงา ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

 ๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๖ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๔

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗๓.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๕.๐๙ น. ตามเวลาประเทศไทย PHILIPPINE ISLANDS REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีกำลังแรง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวยังคงต้องระวังอันตรายที่อาจเกิดจากฝนตกหนักต่อไปอีกจนถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ซันปา” (SANBA) บริเวณทะเลจีนตะวันออก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้ มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ ๑๕๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าสู่คาบสมุทรเกาหลี ในวันนี้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๑๑๘.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

- ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗๐ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

            - บ.ซับเม็ก ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นางชูศรี  ติโลกะวิชัย)

- บ.คลองอุดม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นางสมพิศ รักยศไทย)

- บ.หัวบุ่ง ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมชาย กิตติโรจน์รัตน์)

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวีระ แผ่นทอง)

- บ.ตีนเขา ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายธวัชชัย ชินเดช)

- บ.สระโอ่ง ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายชริน เอี่ยมชื่น)

- บ.โนนม่วง ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวินัย เคราะห์ดี)

- บ.พงเสลียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายมงคล เมืองฟ้า)

- บ.เชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเติง โท๊ะคำเครือ)

- บ.ปากเลข ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิชิต ปานหิรัญ)

- บ.บางนอนใน ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประทีป คงมีศรี)

- บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสมาน ดีเอง)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.สองพี่น้อง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย (นายเฉลี่ยว วงศ์ทรัพย์)

- บ.ยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายมงคล เจริญสุข)

- บ.ฉานเรน ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายศักดา พุทธประสิทธิ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

                * สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel