FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 09:13:17
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

 ๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๓ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๒๘ น. ตามเวลาประเทศไทย YUNNAN, CHINA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมตอนบนของประเทศไทย เริ่มจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ร่องมรสุมที่
พาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีกำลังปานกลาง ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนมีฝนเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย

อนึ่ง พายุโซนร้อน “ซันปา” (SANBA) บริเวณทะเลญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะเคลื่อนไปทางเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
ในระยะต่อไป

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๙๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.เขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายจำรัส ปุ๋ยกระโทก)

- บ.เขาห้ายอด ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายธวัช วโรดม)

- บ.เขาวงษ์ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายสมชาย คชรินทร์)

- บ.โนนม่วง ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวินัย เคราะห์ดี)

- บ.เขาพัง ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายปิ่น คองสนธิ)

- บ.เขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายกิตติศักดิ์ สุรกิจบวร)

- บ.เต้าฝนหาย ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมศักดิ์ วงศ์มาก)

- บ.คลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสาววิภารัตน์ นิยมรัตน์)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญรอด แก้วกัณหา)

- บ.คลองอุดม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางสมพิศ จักยศไทย)

- บ.ตีนเขา ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมัย วุฒิชัย)

- บ.ไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายวิรัตน์ พึ่งมาลี)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดชลบุรี : อำเภอบ่อทอง (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๖ คน) อำเภอบ้านบึง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๗ คน)

            - จังหวัดปราจีนบุรี : อำเภอนาดี (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) อำเภอประจันตคาม (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๘ คน)

            - จังหวัดสระแก้ว : อำเภอตาพระยา (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒ คน) อำเภอวังสมบูรณ์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๑ คน)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel