กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาวงษ์ ม.15 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 36 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17.40น.
 
บ.เขาวงษ์ ม.15 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 36 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_คุณสมชาย คชรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS