FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขุนฝาง ม.5 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_ช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่ง เริ่มมีเมฆมากขึ้นประมาณ 15.00น. แต่ไม่มีฝนตก

วันที่ 19 ก.ย. 2555 17:43:43
 
บ.ขุนฝาง ม.5 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_ช่วงเช้าท้องฟ้าโปร่ง เริ่มมีเมฆมากขึ้นประมาณ 15.00น. แต่ไม่มีฝนตก ฝนหยุดตกมา 1 สัปดาห์แล้ว _นายเวียน กุลณะ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel