FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ 20 ก.ย. 2555 08:30:05
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

 ๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๐ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

-

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๒๑.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ร่องมรสุมกำลังปานกลางได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย
มีกำลังกำลังปานกลาง ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีนำร่อง จังหวัดสมุทรปราการ ๖๔.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.คลองทราย ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายจำเนียร สาลี)

- บ.ยางงาม ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายทอน ประสพ)

- บ.สามแยกน้ำเป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายมานพ ใบงาม)

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.ท่าหัก ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.วังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายวินัย ทาสุวรรณ์)

- บ.เขาหินตั้ง ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเสนาะ อาสา)

- บ.แม่กะสี ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายชาญชัย โพธิ์ชัย)

- บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายประทีป โถเรศ)

- บ.เนินดินแดง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธานินทร์ วงศ์อ่อง)

- บ.เนินสว่าง ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางใหม่ กาเหว่า)

- บ.ทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยุทธชัย ลุนกุดเลาะ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดระนอง : อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน) อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน)

            - จังหวัดอุทัยธานี : อำเภอลานสัก (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๘ คน) อำเภอห้วยคต (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒ คน)

         - จังหวัดพังงา : อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน) อำเภอกะปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๗ คน)

          - จังหวัดระยอง : อำเภอเขาชะเมา (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๗ คน) อำเภอแกลง (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๔ คน)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel