กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับตะกั่ว ม.1 ต.นอยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ยังไม่มีฝน เมื่อคืนมีฝนตกหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:44
 
บ.ซับตะกั่ว ม.1 ต.นอยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ยังไม่มีฝน เมื่อคืนมีฝนตกหนัก_นางสาวบุบผา พิกุลเงิน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS