FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:57
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วม : พื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเหตุให้คอสะพานบ้านป่าว่าน หมู่ ๑๓ พังเสียหาย บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบกว่า ๓๐ หลัง และน้ำท่วมขังบริเวณเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สูง ๒๐-๕๐ เซ็นติเมตร ทำให้การจราจรติดขัดนานหลายชั่วโมง (ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์)

 ๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๐ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๑ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๑๑.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๒๑ น. ตามเวลาประเทศไทย MINDANAO,PHILIPPINES ไม่มีรายงาน
ความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคกลาง
และภาคตะวันออก มีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดปราจีนบุรี ๑๐๓.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.แถวคลอง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายสมบูรณ์ เวชกรรม)

- บ.ถลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอุดมศักดิ์ บัญชาเมฆ)

- บ.สุขสำราญ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายวิโรจน์ เพชรพันธ์)

- บ.สามแยกน้ำเป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายธรรมศักดิ์ เลาหกัยก)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายไพฑูรย์ รัตนาจารย์)

- บ.ห้วยทับมอญ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางรำพึง ฤทธพานนท์)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.บุฝ้าย ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายจำลอง ชตางาม)

- บ.แม่กะสี ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายวินัย เคราะห์ดี)

- บ.กะเหรี่ยงน้ำตก ทต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสะอาด บุญประเสริฐ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - จังหวัดพังงา : อำเภอคุระบุรี (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๔ คน) อำเภอกะปง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๒๗ คน)

            - จังหวัดตราด : อำเภอบ่อไร่ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๑ คน) อำเภอเขาสมิง (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๖ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel