กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองไม้เลี้ยง ม.10 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครี้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:00:15
 
บ.คลองไม้เลี้ยง ม.10 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครี้ม ไม่มีฝนตก คุณอุทัย เที่ยงธรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS