กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาตูม ม.5 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_ฝนตกช่วงเวลา 05.00 น. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:07:32
 
บ.นาตูม ม.5 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_ฝนตกช่วงเวลา 05.00 น. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว_คุณ สัตญา ดาหอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS