กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อุดมทรัพย์พัฒนา ม.17 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง สลับมีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:12:41
 
บ.อุดมทรัพย์พัฒนา ม.17 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง สลับมีแดดออก_คุณ ปราณี โต๊ะมุดบำรุง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS