FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:26
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

 ๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๕ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ที่ระดับความลึก ๒๓.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๕๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณชายฝั่ง TAIWAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีกำลังแรง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “เจอลาวัต” (JELAWAT) บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันในช่วงวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ นี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๒๗.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

- แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๗ มม. (ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย)

- บ.เหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายบัญชา อินทร์พรหม)

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.ทองหลางล่าง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสุรพล ไพจิตร)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.บุกล้วย ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๒ มม. (นายดำรงค์ ไชยศักดิ์)

- บ.คอแล ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวิรัตน์ เชื้อปาน)

- บ.สระโอ่ง ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายชริน เอี่ยมชื่น)

- บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.เขาวงษ์ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๔ มม. (นายสมชาย คชรินทร์)

- บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประยูร แสนโต)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๘ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - เนื่องจากในสัปดาห์นี้ ร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของประเทศไทยมีกำลังแรง และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง จะทำให้มีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรติดตามข่าวสาร และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจังหวัดระนอง พังงา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel