กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาวงษ์ ม.15 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 34มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมฆเยอะ ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08.06น.
 

บ.เขาวงษ์ ม.15 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 34มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมฆเยอะ ยังไม่มีฝนตก_คุณสมชาย คชรินทร์

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS