กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สระโอ่ง ม.9 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40มม. สภาพอากศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08.14น.
 
บ.สระโอ่ง ม.9 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40มม. สภาพอากศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_คุณชริน เอี่ยมชื่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS