กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 07.00นง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 7มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08.20น.
 
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 07.00นง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 7มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก_คุณตรวจ สนเถ็ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS