กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ฐานปฎิบัติการเฝ้าระวังที่ 4 (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 16.44น.
 
ฐานปฎิบัติการเฝ้าระวังที่ 4 (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตก_คุณลือชัย ศรีไสยาศน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS