FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:33
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

 ๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๖ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๒ ริกเตอร์ ที่ระดับความลึก ๑๐.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๕๕ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณชายฝั่ง GULF OF CALIFORNIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

          อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “เจอลาวัต” (JELAWAT) บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนตัวไปใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๘๑.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายประเสริฐ ติงยะ)

- บ.ทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายสมัย ทัดศรี)

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๘ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๕ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.เขาขาว ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายอับดลหร่อหมาน บ้านนบ)

- บ.ทุ่งนา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายมนัส น้ำเพชร)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.โรงเรียนบ้านกลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมพัก โสมนัส)

- บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายศุภโชค หมุนมิตร)

- บ.ห้วยอื้น ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุรชาติ ขจรทวีไพศาล)

- .ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

- บ.ท่าหัน ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอนุรัตน์ ช่วยนคร)

- บ.ห้วยหม้อ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายยอดยิ่ง แซ่จง)

- บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายคเชนทร์ วิเศษเพิ่มพร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - จังหวัดระนอง : อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน) อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน)

         - จังหวัดกระบี่ : อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐๒ คน) อำเภอเขาพนม (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๗ คน)

            - จังหวัดพังงา : อำเภอตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) อำเภอท้ายเหมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๖ คน) 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel