FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:25
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๕๕ เวลา ๑๕.๑๕ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่จังหวัด
ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

 ๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๗ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๐

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

                - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๔ ริกเตอร์ ในทะเลที่ระดับความลึก ๙.๙ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๓๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่มีน้ำท่วมบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้

            อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “เจอลาวัต” (JELAWAT) บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวไปใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ส่วนพายุโซนร้อน “เอวิเนียร์” (EWINIAR) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๘๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเคลื่อนตัวไปใกล้ประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ สำหรับพายุทั้ง ๒ ลูกนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๑๔๐.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.ทุ่งหยีเพ็ง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๗๐ มม. (นายดลหลา นาวาเดช)

- บ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นางประภา อรุณ)

- บ.พรรั้ง ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายฉลาด พัตจุน)

- บ.บางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายมนต์ชัย ทองสกุล)

- บ.โรงเรียนบ้านกลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสมพัก โสมนัส)

- บ.ธารปลิว ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายวรรณเดช สังขาว)

- บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางธิดา กาญจนะ)

- .ทุ่งขมิ้น ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมศักดิ์ เตยแก้ว)

- บ.เขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสงวน ทองหนัน)

- บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๗ มม. (นายสมพงษ์ ดำเขียว)

- บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายประเสริฐ ติงยะ)

- บ.คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.ทับปริก จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายนิยม เกิดสุข)

- บ.บุ่งเตย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายบุญส่ง เหล็กดี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - จังหวัดกระบี่ : อำเภอเกาะลันตา (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๗ คน) อำเภอเขาพนม (เครือข่ายฯ จำนวน ๗๗ คน)

            - จังหวัดภูเก็ต : อำเภอเมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๕๒ คน) อำเภอกะทู้ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๐ คน)

            - จังหวัดระนอง : อำเภอสุขสำราญ (เครือข่ายฯ จำนวน ๔๓ คน) อำเภอกะเปอร์ (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๓๘ คน)

            - จังหวัดพังงา : อำเภอตะกั่วป่า (เครือข่ายฯ จำนวน ๑๐ คน) อำเภอท้ายเหมือง (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๖ คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel