ค้นหา
FONTSIZE
ข่าว >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมงานพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 27 ก.ย. 2555
ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี

         สำนักบริหารกลาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” โดยมี นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th