เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version
 
FONTSIZE

ข่าว >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมงานพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 27 ก.ย. 2555
ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี

         สำนักบริหารกลาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” โดยมี นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง


   
กรมทรัพยากรธรณี
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติต่อราชการ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เว็บไซต์ศุนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน การตรวจสอบสาธารณะ
 
 
 
© 2550 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel