FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๓๙/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่าง ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ นี้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 00:15:12
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พิษณุโลกเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี ระนอง พังงา และกระบี่ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอขุนยวม แม่สะเรียง สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอดอยสะเก็ด แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอวังทอง เนินมะปรางชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองหล่มเก่า หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเทพสถิต ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง นาดี ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมือง ตาพระยา วังสมบูรณ์ วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง เขาคิชฌกูฏ ขลุง มะขาม จังหวัดจันทบุรี อำเภอบ่อไร่ เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราด อำเภอทองผาภูมิไทรโยค สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง สุขสำราญ กะเปอร์ ละอุ่น จังหวัดระนอง อำเภอเมือง คุระบุรี กะปง ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และอำเภอเมือง เขาพนม จังหวัดกระบี่ เนื่องจากบางพื้นที่มีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวัน ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้ว และดินบนภูเขาชุ่มน้ำอาจถล่มลงมาได้ ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๙/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

                                              เวลา ๐๐.๑๕ น.
 
 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dmr.go.th

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel