FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:40:59
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๕๕ เวลา ๐๐.๑๕ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี ระนอง พังงา และกระบี่ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

- น้ำป่าไหลหลาก : หมู่ที่ ๒ และ ๓ ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ไม่มีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- น้ำป่าไหลหลาก : หมู่ที่ ๑,,,,๗ และ ๘ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายบางส่วน ๓ หลัง และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายบางส่วน

- ดินไหล : ปิดทับเส้นทางสายทองผาภูมิ-อ.สังขละบุรี เป็นทางยาวกว่า ๑๐๐ ม. บริเวณหลัก กม.ที่ ๗-๘ บ.อู่ล่อง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และเสาไฟฟ้าเอียง ๔ ต้น

 ๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๘ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOLOMON ISLANDS ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)

          - ร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๑๔๒ มม.

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.บ่อหิน ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มม. (นายบุญสม นาเวียง)

- บ.คลองตะเคียน ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๒๐๐ มม. (นายพุธ อ่วมรักษา)

- อุทยานแห่งชาติที่ กช.๕ (เกาะรัง) อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายสมศักดิ์ คล่องแคล่ว)

- บ.คลองไพบูลย์ ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นายสุพิน กระจางศรี)

- บ.ตะเคียนงาม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๔๐ มม. (นางธิดา กาญจนะ)

- ฐานเฝ้าระวังที่ ๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๕ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

- บ.ฝายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒๐ มม. (นายนุกูล บุญถนอม)

- บ.ยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๕ มม. (นายมานพ ศิลปี)

- บ.น้ำใส ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๐ มม. (นางนงลักษณ์ นาวินปฐมวง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.คลองพระเจ้ ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๐ มม. (นายณรงค์ นิสัยมั่น)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.เล็ดตอก ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสุขวสันต์ ประคองใจ)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.คลองไทร ต.นายางกลัด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นางสมัย เผือดนอก)

- .เสาหงษ์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นางวรรณี  สอนาสม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel