กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะเคียนงาม ม.3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม. เมื่อวานที่ผ่านมามีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:10:41
 
บ.ตะเคียนงาม ม.3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม. เมื่อวานที่ผ่านมามีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตกแล้ว คุณวิโรจน์ ห่อหุ้ม
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS