กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฝายท่า ม.5 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. เมื่อวานที่ผ่านมามีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:17:21
 
บ.ฝายท่า ม.5 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. เมื่อวานที่ผ่านมามีฝนตกหนักเป็นช่วงๆ สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝนตกแล้ว คุณนุกูล บุญถนอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS