FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:16:49
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- เมื่อวานนี้ ๒๘ กันยายน ๕๕ เวลา ๐๐.๑๕ น. ทธ.ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี ระนอง พังงา และกระบี่ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

- ดินยุบตัว : หมู่ ๒ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ลึก ๓ เมตร

- น้ำป่าไหลหลาก : หมู่ที่ ๗ บ.วังยาง ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ไม่มีความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- น้ำป่าไหลหลาก : บริเวณรอยต่อหมู่ที่ ๗ ต.นาคา อ.กะเปอร์ และ หมู่ที่ ๖ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ทำให้      คอสะพานชำรุดสามารถสัญจรได้เพียง ๑ ช่องทาง

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๙ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๙

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๒๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOLOMON ISLANDS ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่แล้ว ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนักในระยะนี้

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๖๓.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๒๐ มม. (นายคนึง ไชยธวัช)

- บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๙ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

- บ.เขาหินตั้ง ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๙๕ มม. (นายบุญเอื้อ สว่างปัญญา)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นายชู พรชู)

- บ.เนินสูง ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นายทองเติม ใจแข็ง)

- บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๗๐ มม. (นายณรงค์ เทพทอง)

- บางเนียง อ.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.บางหวาน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสิทธิพร ปะหนัน)

- บ.บางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายศิวพงษ์ อาจหาญ)

- บ.ห้วยองคต ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายธนา รอดงาม)

- บ.คลองตะเคียน ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุวิทย์ มูลมณี)

- บ.รวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๒ มม. (นายสมชาย มณีวงษ์)

- บ.วังประดิษฐ์ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายภักดี เนินพรหม)

- บ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางประภา อรุณ)

- บ.คลองน้ำเขียว ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายลำไย สมศรี)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังฯ สามารถดูได้ที่ www.dmr.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมทรัพยากรธรณี”

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel