FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:46
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๔ น. ตามเวลาประเทศไทยบริเวณ SOUTHERN XINJIANG, CHINA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และ ภาคตะวันออกมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล อันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้ ภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก มีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์กระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง อนึ่ง เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. วันนี้ (๑ ต.ค.๕๕) พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด ๑๕.๐ องศาเหนือ และ ลองจิจูด ๑๑๓.๐ องศาตะวันออก มีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๓๐ นอต หรือ ๕๕ กม./ชม. พายุนี้เกือบจะไม่เคลื่อนที่ และยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะ ๑ - ๒ วันนี้ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ขอให้ตรวจสอบลักษณะอากาศก่อนเดินทาง เนื่องจาก พายุโซนร้อน “เจอลาวัต” (JELAWAT) กำลังเคลื่อนตัวผ่านในวันนี้

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ๖๓.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.ดอนสำนัก ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายสวาท นามกรณ์)

- บ.รวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมชาย มณีวงษ์)

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพร วังคีรี)

         - บ.วังศิลาดิเรกสาร ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางจุรีพร บุญสุข)

         - บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเสรี คาผุก)

         - บ.บ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายทองเติม ทุรันตะวิริยะ)

- บ.ประจำไม้ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘ มม. (นายมัย ลีคำ)

- บ.ห้วยน้ำขาว ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายบุญยัง มาดี)

- บ.โค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นางวรรณี บุตรดี)

- บ.หุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย (นางอนงค์ สายหมัน)

- บ.ปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายอนุกูล รุ่มจิตต์)

- บ.บางปลา ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายมนต์ชัย ทองสกุล)

- บ.เนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสุรชาติ อยู่รอด)

- บ.เนินสะอาด ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายไว้ พามาก)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel