กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยโป่ง ม.10 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07.50น.
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS