FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:39:54
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๔ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๒.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๔๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - พายุโซนร้อน “แกมี” (GAEMI) มีศูนย์กลางอยู่ห่างทางตะวันออกของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ และยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยในระยะนี้ คาดว่า พายุนี้จะทวีกำลังแรงขึ้น และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนกลางของประเทศเวียดนามในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ จากนั้นจะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคกลางของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ในช่วงวันที่ ๕ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ บริเวณประเทศไทยมีฝนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดระยอง ๓๑.๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.ปลายนา ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสงกรานต์ โกวฤทธิ์)

- บ.หัวเรียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสองเมือง ฉัตรแก้ว)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายแวว แดงเงิน)

- บ.ขอใต้ ต.บ้านขอ อ.เมือง จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายชำนาญ จะมี)

- บ.ห้วยน้ำใส ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นางภัสกร บุญขาว)

- บ.ทุ่งว่านเหลือง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๒ มม. (นายวินัย ฉิมกลีบ)

- บ.แม่สาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอินทวน ชื่องาม)

- บ.ลอจอ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายจะอื่อ จะทอ)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.ผาคำ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายเจริญศักดิ์ ต๊ะแก้ว)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.คีรีวงค์ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายขวัญใจ วงศ์เกิด)

- บ.ธรรมสถิตย์ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม ไม่มีฝนตก (นายสุชาติ นาครินทร์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel