กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ม่า ม.1 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีแดดออกในบางพื้นที่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 18:25:46
 
บ.แม่ม่า ม.1 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีแดดออกในบางพื้นที่-คุณ สมเดช มาเสริฐ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS