FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:31:29
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๔ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๕ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. โซนร้อน “แกมี” (GAEMI) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๙๐๐กิโลเมตร ทางตะวันออกของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๙๐ กม./ชม. คาดว่า พายุนี้จะทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ จากนั้นจะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย ทำให้ช่วงวันที่ ๕-๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ จะมีฝนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่กับมีลมแรง โดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้น  

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๔.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.ต๊ำพระแล ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๕ มม. (นางเพ็ญจันทร์ ปวนคำ)

- บ.ต๊ำใน ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสร้อย จักไม้)

- บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.คีรีวงกต ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสุเทพ พงษ์พิสิษฐ์)

- บ.ห้วยทรายทอง ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางคำสวย ชอบพิมาย)

- บ.ต้นเกลือ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสมบัติ วันทา)

- บ.บูเก็ตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายรอดีน สัสดี)

- บ.บางแก้วน้อย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว)

- บ.ฟากทุ่ง ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมหมาย นวลศรีใส)

- บ.นาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมบูรณ์ พรมสุข)

- บ.ไทรงาม ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายหลวง เลายี่ป๋า)

- บ.ปางข้าวสาร ต.แม่เลย์ อ.แม่วงค์ จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพลู ขุนหมื่น)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.สวนป่า ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายธีระศักดิ์ ทองกูล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel