FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:40:31
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๕ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๖ ต.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๗

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

                - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๒.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๑๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ OFFSHORE VALPARAISO, CHILE ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

          - เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. วันนี้ (๖ ตุลาคม ๒๕๕๕) พายุโซนร้อน “แกมี” (GAEMI) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร ทางตะวันออกของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด ๑๔
.๐ องศาเหนือ และลองจิจูด ๑๑๓.๐ องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๘๐ กม./ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ ๒๐ กม./ชม. คาดว่า พายุนี้จะจะมีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนกลางของประเทศเวียดนามในวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๕๕ จากนั้นจะอ่อนกำลังลงและเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ของประเทศไทย ทำให้ในช่วงวันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ บริเวณพื้นที่ตามเส้นทางเดินพายุและพื้นที่ใกล้เคียง มีฝนหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ประกอบกับมีลมแรง โดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรีก่อน ส่วนภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมแรงในช่วงระยะนี้

            สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้น

            อนึ่ง ร่องมรสุมกำลังปานกลางยังคงพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกเข้าสู่พายุ “แกมี”

            - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๘๘.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.ลิขิต ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๒ มม. (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.แม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายบุญเริ่ม ดวงแก้ว)

- บ.กันตาลนางแล ต.ช้างเคิ่น อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๒ มม. (นายทองอิน ปินคำ)

- บ.ห้วยโจ้ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายตะไหนเจียว แซ่ย่าง)

- บ.ดอยงาม ต.เวียงมานคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายไชโย จันทร์สืบ)

- บ.ทุ่ง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๔ มม. (นายจำลอง คำมี)

- บ.แม่มอกใต้ ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นางทองพิน สุจาดึก)

- บ.หนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายคงคา แก้ววิเศษ)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางสมพร พงษ์สุวรรณ)

- บ.โตก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายลำพัน พรมท่อน)

- บ.นาอ้อม ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายพุฒ ประดิษฐ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

            - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel