กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กันตาลนางแล ม.5 ต.ช้างเคิ่น อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 52มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10.27น.
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS