กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยงาม ม.2 ต.เวียงพานคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10.55น.
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS