กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่ง ม.5 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 44มม. สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมฆมาก ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11.12น.
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS