กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตลาด ม.9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 62 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย เมื่อคืนมีฝนตกหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 11:15:23
 
บ.ทุ่งตลาด ม.9 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 62 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย เมื่อคืนมีฝนตกหนัก คุณลิขิต หัสคุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS