กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยางเปียง ม.2 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม สลับแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:41:40
 
บ.ยางเปียง ม.2 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม สลับแจ่มใส ไม่มีฝนตก_คุณ ฤทธิ์ จุ่มถา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS