FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๔๐/๒๕๕๕ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 23:00:09
 

ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี
และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเมือง ตาพระยา     วังสมบูรณ์ วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง นาดี ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง เขาคิชฌกูฏ ขลุง มะขาม จังหวัดจันทบุรี อำเภอบ่อไร่      เขาสมิง เกาะช้าง จังหวัดตราด เนื่องจากพายุดีเปรสชัน “แกมี” (GAEMI) เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดสระแก้ว ซึ่งทำให้มีฝนตกและตกหนักต่อเนื่องในบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔๐/๒๕๕๕ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

เวลา ๒๓.๐๐ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel