FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:52
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๑ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๗.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION ไม่มีรายงาน       ความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกด อากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ทำให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกและตกหนักบางแห่ง

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “พระพิรุณ” (PRAPIROON) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ได้เคลื่อนตัวไปทางเหนือมากยิ่งขึ้น และพายุนี้ ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๓.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.ท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายราตรี ทิพย์ลาย)

- บ.หนองเหรียง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสัญญา มากวงศ์)

- บ.ยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายมานพ ศิลปี)

- บ.ไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายวินัย จันทร์เทพ)

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.ละมอ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประพันธ์ แก้วนำ)

- วิทยุชุมชนเอฟเอ็ม ๑๐๔.๒๕ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง)

- บ.เขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายกิตติศักดิ์ สุรกิจบวร)

- บ.ยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายพรสถิตย์ กุลรัตน์)

- หน่วยพิทักษ์อช.ที่ กช.๔ (คลองพลู) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายฉลอง พนธุนาคิน)

- บ.หนอง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจันทร์ อินสะวาท)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

         - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel