FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:30:10
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๒ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๑๔.๓ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๔.๒๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ ANTOFAGASTA, CHILE ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย      เข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจายในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดกระบี่ ๓๕.๔ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.เหมืองแดงใต้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญรัตน์ คำเงิน)

- บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายปรีชา เกิดสม)

- บ.โพรงจระเข้ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเจริญ เส็นฤทธิ์)

- บ.สันผักฮี้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบรรจง หมื่นแสน)

- บ.หนองจิก ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสิทธิศักดิ์ อยู่เจริญ)

- บ.ปลายนา ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสงกรานต์ โกวฤทธิ์)

- บ.ทุ่งวังทอง ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายชูศักดิ์ สุวรรณ์)

- บ.ยูงงาม ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวินัย เพ่งพิศ)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.บึงต้นชัน ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบุญยง รอดมา)

- บ.หนองเสม็ด ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายณัฐสิทธิ์ วงศ์ทรัพย์)

- บ.ช่องเขาหมาก ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางสาวนุกิจ เสือแก้ว)

- บ.เขาดิน ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายขจร ใจสบาย)

- บ.เขาดิน ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นางจิน แสงชูทอง)

- บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอำนวย ดวงขวัญ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

         - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel