FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:30:25
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๔ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๒๗.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๐๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ KEPULAUAN MENTAWAI REGION,INDONESIA ยังไม่มีรายงาน
ความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจายในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ๓๔.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.ไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายอุ่น สะอาดใจ)

- บ.วังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายบุญเหลือ แก้วกระจาย)

- บ.ร้องกอก ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมหวัง อินแผง)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายประจักษ์ นานช้า)

- บ.ปากแคลง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิเชษฐ์ คงอินทร์)

- บ.เขานุ้ย ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบูบากาด มาฮับผล)

- ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่๔ (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายลือชัย ศรีไสยาศน์)

- บ.หัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางบุญหน้า เอกา)

- บ.บางหวาน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสิทธิพร ปะหนัน)

- บ.คีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายวุฒิชัย พุ่มนุ่ม)

- บ.ชุมชนบ้านนาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางธิดา กาญจนะ)

- บ.ในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอวบ จำเริญสุข)

- บ.ไร่พัฒนา ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางสุธิศา อุประบุญ)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

         - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel