FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:41
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๔ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ YUNNAN, CHINA ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนเป็นแห่งๆ ถึงกระจายในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ๖๖.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยงยุทธ บุญฤทธิ์)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.ห้วยท้อน ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุ)

- บ.ท่าปลาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประยูร ปิมปา)

- บ.โป่งพรหม ต.หนองโสน อ.เลาขวัย จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายบุญส่ง จันทร์ลอ)

- บ.หัวควน ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นางบุญหน้า เอกา)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.วัดใหม่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายสุพัต กิ่งแก้ว)

- บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง แดดแรง (นายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข)

- บ.นานนท์ ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก (นายวิชาญ งามโฉม)

- บ.หนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ท้องฟ้ามีหมอกหนา อากาศดี (นายถนอม กอบจิตสะอาด)

- บ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก (นางประภา อรุณ)

- บ.คลองแห้ง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายรณชัย สูทอก)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel