กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในมอญ ม.7 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 19:53:34
 
บ.ในมอญ ม.7 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_คุณ จำเนียร เพชรโชติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS