กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มะนัง ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_เวลา 17.20 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักในช่วงบ่าย - เย็น ขณะนี้ยังคงตกปรอยๆอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 17:25:28
 
บ.มะนัง ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_เวลา 17.20 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักในช่วงบ่าย - เย็น ขณะนี้ยังคงตกปรอยๆอยู่-คุณ ศุภโชค หมุนมิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS