FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 08:30:19
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๒.๓๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ NIAS REGION, INDONESIA ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา : USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นลง โดยอุณหภูมิจะลดลง ๑-๒ องศาเซลเซียส และมีฝนลดลงในระยะนี้ สำหรับลมตะวันออกที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ สถานีเกษตรห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ๓๘.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.ห้วยไคร้เหนือ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสิงห์ทอง จันทาพูน)

- บ.ป่าซางน้อย ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสมศักดิ์ ชัยพูน)

- บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายสุวรรณ์ นิลคง)

- บ.ไสใหญ่เหนือ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญมี ดาวมณี)

- บ.สำโรง ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนรินทร์ ผาสุข)

- บ.หัวควน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายนุกูล อินทร์ชัย)

- บ.ห้วยพลู ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายไชยชิต เวชกุล)

- บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมพงษ์ ดำเขียว)

- บ.เขาสอยดาว ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายหร่ม บินหมัด)

- บ.แม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธีระพงษ์ คำอ้าย)

- บ.เหล่ายาว ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เช้านี้มีหมอกลง ท้องฟ้าเริ่มโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายชาติชาย หน่อป่า)

- บ.ผัง ๔๒ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายโสภณ คมขำ)

- บ.แม่ซอ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดีเย็นสบาย (นายนันทศักดิ์ มณฑลมณี)

- บ.สองพี่น้อง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเฉลียว วงศ์ทรัพย์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 

          - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel