กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตาแก้ว ม.10 ต.นาหูกวาง อ.ทับสำแก จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 07:37:11
 
บ.ทุ่งตาแก้ว ม.10 ต.นาหูกวาง อ.ทับสำแก จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก_คุณ สมพงษ์ หงษ์หิรัญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS