FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2555 10:36:51
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ น้ำป่าไหลหลาก

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒๑ ต.ค. ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ – ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   ๕.๑ – ๖.๐ (ปานกลาง)

          ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๗๑.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๔๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ JAVA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ สำหรับภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๗๐.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

- บ.ปลายราง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- บ.ดอนโรง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๒ มม. (นายต้อง ดำด้วงโรม)

- บ.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายสุขเกษม แสงทอง)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมใจ มากเขียว)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

- บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสง่า บัวผุด)

- บ.ในปุด ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสถิต บำเพิงผล)

- บ.จำวาย ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมศักดิ์ เมืองแก้ว)

- บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายบุญเลิศ ปั้นทองคำ)

- สถานีวิทยุ ๑๐๓.๐๐ Mz ต.โดมประดิษฐ์ อ.ย้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายอู่ทอง บุตรวงษ์)

- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้าวันนี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายประทีป ภูมิรักษ์)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้าวันนี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.พญาเย็น ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝน (นายอานุภาพ ตรีประดับ)

         - บ.พุบอน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายอนันต์ ชูมีชัย)

- บ.เนินดินแดง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง เช้าวันนี้อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายวัชระ ประมวล)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          - นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัย

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel